ترجمه Subjugation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انقياد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اط‌اعت‌ , در فارسی : مقهور سازي‌ , به فارسی : مط‌يع‌ سازي‌.

Subjugation به چه معناست و Subjugation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subjugation

انقياد به خارجی , ریشه انگلیسی انقياد, ترجمه انقياد, کلمات شبیه انقياد , اط‌اعت‌ به لاتین , مقهور سازي‌ به لاتین , مط‌يع‌ سازي‌. خارجی
دانلود فایل ها