ترجمه Subjunctive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.) وجه‌ شرط‌ي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ بوجه‌ شرط‌ي‌.

Subjunctive به چه معناست و Subjunctive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subjunctive

(د.) وجه‌ شرط‌ي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (د.) وجه‌ شرط‌ي‌, ترجمه (د.) وجه‌ شرط‌ي‌, کلمات شبیه (د.) وجه‌ شرط‌ي‌ , وابسته‌ بوجه‌ شرط‌ي‌. به لاتین
دانلود فایل ها