ترجمه Sublimation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصعيد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعالي‌ , در فارسی : توجه‌ بعالم‌ بالا وامور عاليه‌.

Sublimation به چه معناست و Sublimation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sublimation

تصعيد به خارجی , ریشه انگلیسی تصعيد, ترجمه تصعيد, کلمات شبیه تصعيد , تعالي‌ به لاتین , توجه‌ بعالم‌ بالا وامور عاليه‌. به لاتین
دانلود فایل ها