ترجمه Submergence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فروبري‌ (دراب‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مخفي‌ سازي‌.

Submergence به چه معناست و Submergence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Submergence

فروبري‌ (دراب‌) به خارجی , ریشه انگلیسی فروبري‌ (دراب‌), ترجمه فروبري‌ (دراب‌), کلمات شبیه فروبري‌ (دراب‌) , مخفي‌ سازي‌. به لاتین
دانلود فایل ها