ترجمه Submers در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورساختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پوشاندن‌ , در فارسی : مخفي‌ كردن‌.

Submers به چه معناست و Submers یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Submers

ورساختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ورساختن‌, ترجمه ورساختن‌, کلمات شبیه ورساختن‌ , پوشاندن‌ به لاتین , مخفي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها