ترجمه Submission در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مط‌يع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تابع‌ , در فارسی : تسليم‌ , به فارسی : واگذاري‌ , سایر ترجمه ها : تفويض‌ فرمانبرداري‌

Submission به چه معناست و Submission یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Submission

مط‌يع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مط‌يع‌, ترجمه مط‌يع‌, کلمات شبیه مط‌يع‌ , تابع‌ به لاتین , تسليم‌ به لاتین , واگذاري‌ خارجی , تفويض‌ در زبان , فرمانبرداري‌انگلیسی
دانلود فایل ها