ترجمه Submit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گردن‌ نهادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌يع‌ شدن‌.

Submit به چه معناست و Submit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Submit

گردن‌ نهادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گردن‌ نهادن‌, ترجمه گردن‌ نهادن‌, کلمات شبیه گردن‌ نهادن‌ , مط‌يع‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها