ترجمه Suboceanic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقع‌ درعمق‌ اقيانوس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زير اقيانوسي‌.

Suboceanic به چه معناست و Suboceanic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suboceanic

واقع‌ درعمق‌ اقيانوس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واقع‌ درعمق‌ اقيانوس‌, ترجمه واقع‌ درعمق‌ اقيانوس‌, کلمات شبیه واقع‌ درعمق‌ اقيانوس‌ , زير اقيانوسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها