ترجمه Suborder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راسته‌ فرعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌بقه‌ بندي‌ فرعي‌ , در فارسی : رديزه‌ , به فارسی : خرده‌ راسته‌.

Suborder به چه معناست و Suborder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suborder

راسته‌ فرعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی راسته‌ فرعي‌, ترجمه راسته‌ فرعي‌, کلمات شبیه راسته‌ فرعي‌ , ط‌بقه‌ بندي‌ فرعي‌ به لاتین , رديزه‌ به لاتین , خرده‌ راسته‌. خارجی
دانلود فایل ها