ترجمه Subreption در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) تلبيس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اختفاي‌ حقايق‌ براي‌ استفاده‌ خود , در فارسی : تدليس‌.

Subreption به چه معناست و Subreption یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subreption

(حق.) تلبيس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) تلبيس‌, ترجمه (حق.) تلبيس‌, کلمات شبیه (حق.) تلبيس‌ , اختفاي‌ حقايق‌ براي‌ استفاده‌ خود به لاتین , تدليس‌. به لاتین
دانلود فایل ها