ترجمه Subsequent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پس‌ ايند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بعدي‌ , در فارسی : بعد , به فارسی : پسين‌ , سایر ترجمه ها : لاحق‌ مابعد , ديرتر

Subsequent به چه معناست و Subsequent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subsequent

پس‌ ايند به خارجی , ریشه انگلیسی پس‌ ايند, ترجمه پس‌ ايند, کلمات شبیه پس‌ ايند , بعدي‌ به لاتین , بعد به لاتین , پسين‌ خارجی , لاحق‌ در زبان , مابعدانگلیسی , ديرتر
دانلود فایل ها