ترجمه Subside در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درد وغيره‌) واگذاشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نشست‌ كردن‌ , در فارسی : فرو نشستن‌ , به فارسی : فروكش‌

Subside به چه معناست و Subside یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subside

(درد وغيره‌) واگذاشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (درد وغيره‌) واگذاشتن‌, ترجمه (درد وغيره‌) واگذاشتن‌, کلمات شبیه (درد وغيره‌) واگذاشتن‌ , نشست‌ كردن‌ به لاتین , فرو نشستن‌ به لاتین , فروكش‌ خارجی
دانلود فایل ها