ترجمه Subsidization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كمك‌ مالي‌. می باشد

Subsidization به چه معناست و Subsidization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subsidization

كمك‌ مالي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كمك‌ مالي‌., ترجمه كمك‌ مالي‌., کلمات شبیه كمك‌ مالي‌.
دانلود فایل ها