ترجمه Subsistence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امرار معاش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوام‌ , در فارسی : نگاهداري‌.

Subsistence به چه معناست و Subsistence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subsistence

امرار معاش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امرار معاش‌, ترجمه امرار معاش‌, کلمات شبیه امرار معاش‌ , دوام‌ به لاتین , نگاهداري‌. به لاتین
دانلود فایل ها