خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =53038 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('53038','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =53038 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Subsistence به فارسی

ترجمه Subsistence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعاشه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زيست‌ , در فارسی : گذران‌ , به فارسی : معاش‌ , سایر ترجمه ها : خرجي‌ وسيله‌ معيشت‌

Subsistence به چه معناست و Subsistence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subsistence

اعاشه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اعاشه‌, ترجمه اعاشه‌, کلمات شبیه اعاشه‌ , زيست‌ به لاتین , گذران‌ به لاتین , معاش‌ خارجی , خرجي‌ در زبان , وسيله‌ معيشت‌انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: