ترجمه Subsistence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعاشه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زيست‌ , در فارسی : گذران‌ , به فارسی : معاش‌ , سایر ترجمه ها : خرجي‌ وسيله‌ معيشت‌

Subsistence به چه معناست و Subsistence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subsistence

اعاشه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اعاشه‌, ترجمه اعاشه‌, کلمات شبیه اعاشه‌ , زيست‌ به لاتین , گذران‌ به لاتین , معاش‌ خارجی , خرجي‌ در زبان , وسيله‌ معيشت‌انگلیسی
دانلود فایل ها