ترجمه Subsoil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير خاك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاك‌ زير را شخم‌ زدن‌ , در فارسی : شخم‌ عميق‌ زدن‌.

Subsoil به چه معناست و Subsoil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subsoil

زير خاك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زير خاك‌, ترجمه زير خاك‌, کلمات شبیه زير خاك‌ , خاك‌ زير را شخم‌ زدن‌ به لاتین , شخم‌ عميق‌ زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها