ترجمه Substantial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ذاتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جسمي‌ , در فارسی : اساسي‌ , به فارسی : مهم‌ , سایر ترجمه ها : محكم‌ قابل‌ توجه‌.

Substantial به چه معناست و Substantial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Substantial

ذاتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ذاتي‌, ترجمه ذاتي‌, کلمات شبیه ذاتي‌ , جسمي‌ به لاتین , اساسي‌ به لاتین , مهم‌ خارجی , محكم‌ در زبان , قابل‌ توجه‌.انگلیسی




دانلود فایل ها