ترجمه Substantiative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محقق‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بادليل‌ اثبات‌ شده‌ , در فارسی : تجسم‌ يافته‌.

Substantiative به چه معناست و Substantiative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Substantiative

محقق‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محقق‌ شده‌, ترجمه محقق‌ شده‌, کلمات شبیه محقق‌ شده‌ , بادليل‌ اثبات‌ شده‌ به لاتین , تجسم‌ يافته‌. به لاتین
دانلود فایل ها