ترجمه Substantival در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.) اسمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ اسم‌.

Substantival به چه معناست و Substantival یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Substantival

(د.) اسمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (د.) اسمي‌, ترجمه (د.) اسمي‌, کلمات شبیه (د.) اسمي‌ , مربوط‌ به‌ اسم‌. به لاتین
دانلود فایل ها