ترجمه Substratum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير لايه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌بقه‌ زير , در فارسی : بنياد , به فارسی : پي‌ , سایر ترجمه ها : ط‌بقه‌ زير.

Substratum به چه معناست و Substratum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Substratum

زير لايه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زير لايه‌, ترجمه زير لايه‌, کلمات شبیه زير لايه‌ , ط‌بقه‌ زير به لاتین , بنياد به لاتین , پي‌ خارجی , ط‌بقه‌ زير. در زبان
دانلود فایل ها