ترجمه Substruction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (erutcurtsbus) زيرساخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زير سازي‌ , در فارسی : زير ساختمان‌

Substruction به چه معناست و Substruction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Substruction

(erutcurtsbus) زيرساخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (erutcurtsbus) زيرساخت‌, ترجمه (erutcurtsbus) زيرساخت‌, کلمات شبیه (erutcurtsbus) زيرساخت‌ , زير سازي‌ به لاتین , زير ساختمان‌ به لاتین
دانلود فایل ها