ترجمه Substructure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير بنا. می باشد

Substructure به چه معناست و Substructure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Substructure

زير بنا. به خارجی , ریشه انگلیسی زير بنا., ترجمه زير بنا., کلمات شبیه زير بنا.
دانلود فایل ها