ترجمه Subsume در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رده‌بندي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شامل‌ كردن‌ , در فارسی : استقراء كردن‌ , به فارسی : استنتاج‌

Subsume به چه معناست و Subsume یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subsume

رده‌بندي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رده‌بندي‌ كردن‌, ترجمه رده‌بندي‌ كردن‌, کلمات شبیه رده‌بندي‌ كردن‌ , شامل‌ كردن‌ به لاتین , استقراء كردن‌ به لاتین , استنتاج‌ خارجی
دانلود فایل ها