ترجمه Subsumption در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رده‌بندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشمول‌ , در فارسی : فرع‌ , به فارسی : استقراء , سایر ترجمه ها : نتيجه‌ گيري‌ استنتاج‌.

Subsumption به چه معناست و Subsumption یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subsumption

رده‌بندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رده‌بندي‌, ترجمه رده‌بندي‌, کلمات شبیه رده‌بندي‌ , مشمول‌ به لاتین , فرع‌ به لاتین , استقراء خارجی , نتيجه‌ گيري‌ در زبان , استنتاج‌.انگلیسی
دانلود فایل ها