ترجمه Subteen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پايين‌ تر از سن‌ 31. می باشد

Subteen به چه معناست و Subteen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subteen

پايين‌ تر از سن‌ 31. به خارجی , ریشه انگلیسی پايين‌ تر از سن‌ 31., ترجمه پايين‌ تر از سن‌ 31., کلمات شبیه پايين‌ تر از سن‌ 31.
دانلود فایل ها