ترجمه Subtropics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير استوايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نواحي‌ زير گرمسيري‌.

Subtropics به چه معناست و Subtropics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subtropics

زير استوايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زير استوايي‌, ترجمه زير استوايي‌, کلمات شبیه زير استوايي‌ , نواحي‌ زير گرمسيري‌. به لاتین
دانلود فایل ها