ترجمه Succedaneous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tnedeccus) پيرو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متعاقب‌ , در فارسی : جانشين‌ , به فارسی : متاخر , سایر ترجمه ها : متوالي‌.

Succedaneous به چه معناست و Succedaneous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Succedaneous

(tnedeccus) پيرو به خارجی , ریشه انگلیسی (tnedeccus) پيرو, ترجمه (tnedeccus) پيرو, کلمات شبیه (tnedeccus) پيرو , متعاقب‌ به لاتین , جانشين‌ به لاتین , متاخر خارجی , متوالي‌. در زبان
دانلود فایل ها