ترجمه Succedaneum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عوض‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدل‌ , در فارسی : جانشين‌ , به فارسی : (م‌.م‌.) دوا , سایر ترجمه ها : دوايي‌ كه‌ بجاي‌ دواي‌

Succedaneum به چه معناست و Succedaneum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Succedaneum

عوض‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عوض‌, ترجمه عوض‌, کلمات شبیه عوض‌ , بدل‌ به لاتین , جانشين‌ به لاتین , (م‌.م‌.) دوا خارجی , دوايي‌ كه‌ بجاي‌ دواي‌ در زبان
دانلود فایل ها