ترجمه Successive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متوالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پي‌ در پي‌.

Successive به چه معناست و Successive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Successive

متوالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متوالي‌, ترجمه متوالي‌, کلمات شبیه متوالي‌ , پي‌ در پي‌. به لاتین
دانلود فایل ها