ترجمه Sucker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌فل‌ شيرخوار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حيوان‌ يا عضو يا الت‌ مكنده‌ , در فارسی : خروس‌ قندي‌

Sucker به چه معناست و Sucker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sucker

ط‌فل‌ شيرخوار به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌فل‌ شيرخوار, ترجمه ط‌فل‌ شيرخوار, کلمات شبیه ط‌فل‌ شيرخوار , حيوان‌ يا عضو يا الت‌ مكنده‌ به لاتین , خروس‌ قندي‌ به لاتین
دانلود فایل ها