ترجمه Suction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مكش‌. می باشد

Suction به چه معناست و Suction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suction

مكش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مكش‌., ترجمه مكش‌., کلمات شبیه مكش‌.
دانلود فایل ها