ترجمه Suds در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اب‌ صابون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كف‌ صابون‌.

Suds به چه معناست و Suds یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suds

اب‌ صابون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اب‌ صابون‌, ترجمه اب‌ صابون‌, کلمات شبیه اب‌ صابون‌ , كف‌ صابون‌. به لاتین
دانلود فایل ها