ترجمه Sufferable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحمل‌ پذير. می باشد

Sufferable به چه معناست و Sufferable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sufferable

تحمل‌ پذير. به خارجی , ریشه انگلیسی تحمل‌ پذير., ترجمه تحمل‌ پذير., کلمات شبیه تحمل‌ پذير.
دانلود فایل ها