ترجمه Sufficiency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كفايت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شايستگي‌ , در فارسی : قابليت‌ , به فارسی : مقدار كافي‌ , سایر ترجمه ها : بسندگي‌.

Sufficiency به چه معناست و Sufficiency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sufficiency

كفايت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كفايت‌, ترجمه كفايت‌, کلمات شبیه كفايت‌ , شايستگي‌ به لاتین , قابليت‌ به لاتین , مقدار كافي‌ خارجی , بسندگي‌. در زبان
دانلود فایل ها