ترجمه Sufficient در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كافي‌. می باشد

Sufficient به چه معناست و Sufficient یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sufficient

كافي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كافي‌., ترجمه كافي‌., کلمات شبیه كافي‌.
دانلود فایل ها