ترجمه Suffix در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پسوند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پساوند , در فارسی : پسوندي‌ , به فارسی : پساوند ساختن‌ , سایر ترجمه ها : پسوند نصب‌

Suffix به چه معناست و Suffix یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suffix

پسوند به خارجی , ریشه انگلیسی پسوند, ترجمه پسوند, کلمات شبیه پسوند , پساوند به لاتین , پسوندي‌ به لاتین , پساوند ساختن‌ خارجی , پسوند نصب‌ در زبان
دانلود فایل ها