ترجمه Sufic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صوفيانه‌. می باشد

Sufic به چه معناست و Sufic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sufic

صوفيانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صوفيانه‌., ترجمه صوفيانه‌., کلمات شبیه صوفيانه‌.
دانلود فایل ها