ترجمه Sufism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصوف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌ريقت‌ , در فارسی : عرفان‌.

Sufism به چه معناست و Sufism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sufism

تصوف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تصوف‌, ترجمه تصوف‌, کلمات شبیه تصوف‌ , ط‌ريقت‌ به لاتین , عرفان‌. به لاتین
دانلود فایل ها