ترجمه Suicide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خودكشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انتحار , در فارسی : خودكشي‌ كردن‌ , به فارسی : وابسته‌ به‌ خود كشي‌.

Suicide به چه معناست و Suicide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suicide

خودكشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خودكشي‌, ترجمه خودكشي‌, کلمات شبیه خودكشي‌ , انتحار به لاتین , خودكشي‌ كردن‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ خود كشي‌. خارجی
دانلود فایل ها