ترجمه Suit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ملتزمين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توالي‌ , در فارسی : تسلسل‌ , به فارسی : نوع‌ , سایر ترجمه ها : مناسب‌ بودن‌ وفق‌ دادن‌

Suit به چه معناست و Suit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suit

ملتزمين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ملتزمين‌, ترجمه ملتزمين‌, کلمات شبیه ملتزمين‌ , توالي‌ به لاتین , تسلسل‌ به لاتین , نوع‌ خارجی , مناسب‌ بودن‌ در زبان , وفق‌ دادن‌انگلیسی
دانلود فایل ها