ترجمه Suitability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درخوردبودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مناسبت‌ , در فارسی : شايستگي‌ , به فارسی : برازندگي‌.

Suitability به چه معناست و Suitability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suitability

درخوردبودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درخوردبودن‌, ترجمه درخوردبودن‌, کلمات شبیه درخوردبودن‌ , مناسبت‌ به لاتین , شايستگي‌ به لاتین , برازندگي‌. خارجی
دانلود فایل ها