ترجمه Sultana در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سلط‌انه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زن‌ يا مادر يا دختر سلط‌ان‌.

Sultana به چه معناست و Sultana یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sultana

سلط‌انه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سلط‌انه‌, ترجمه سلط‌انه‌, کلمات شبیه سلط‌انه‌ , زن‌ يا مادر يا دختر سلط‌ان‌. به لاتین
دانلود فایل ها