خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =53272 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('53272','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =53272 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sultaness به فارسی

ترجمه Sultaness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سلط‌انه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زن‌ يا مادر يا دختر سلط‌ان‌.

Sultaness به چه معناست و Sultaness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sultaness

سلط‌انه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سلط‌انه‌, ترجمه سلط‌انه‌, کلمات شبیه سلط‌انه‌ , زن‌ يا مادر يا دختر سلط‌ان‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: