ترجمه Sumach در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (camuhs می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : camus) (گ‌.ش‌.) سماق‌.

Sumach به چه معناست و Sumach یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sumach

(camuhs به خارجی , ریشه انگلیسی (camuhs, ترجمه (camuhs, کلمات شبیه (camuhs , camus) (گ‌.ش‌.) سماق‌. به لاتین
دانلود فایل ها