ترجمه Summary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاخير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باشتاب‌.

Summary به چه معناست و Summary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Summary

تاخير به خارجی , ریشه انگلیسی تاخير, ترجمه تاخير, کلمات شبیه تاخير , باشتاب‌. به لاتین
دانلود فایل ها