ترجمه Sump Pump در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تلمبه‌ لجن‌ كشي‌. می باشد

Sump Pump به چه معناست و Sump Pump یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sump Pump

تلمبه‌ لجن‌ كشي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تلمبه‌ لجن‌ كشي‌., ترجمه تلمبه‌ لجن‌ كشي‌., کلمات شبیه تلمبه‌ لجن‌ كشي‌.
دانلود فایل ها