ترجمه Sundial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاخص‌ افتاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (گ‌.ش‌.) ترمس‌ پايا.

Sundial به چه معناست و Sundial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sundial

شاخص‌ افتاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شاخص‌ افتاب‌, ترجمه شاخص‌ افتاب‌, کلمات شبیه شاخص‌ افتاب‌ , (گ‌.ش‌.) ترمس‌ پايا. به لاتین
دانلود فایل ها