ترجمه Sunlight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نور خورشيد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تابش‌ افتاب‌ , در فارسی : انعكاس‌ نور خورشيد.

Sunlight به چه معناست و Sunlight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sunlight

نور خورشيد به خارجی , ریشه انگلیسی نور خورشيد, ترجمه نور خورشيد, کلمات شبیه نور خورشيد , تابش‌ افتاب‌ به لاتین , انعكاس‌ نور خورشيد. به لاتین
دانلود فایل ها