ترجمه Sup در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شام‌ خوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شام‌ دادن‌ , در فارسی : مشروب‌ , به فارسی : مقدار.

Sup به چه معناست و Sup یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sup

شام‌ خوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شام‌ خوردن‌, ترجمه شام‌ خوردن‌, کلمات شبیه شام‌ خوردن‌ , شام‌ دادن‌ به لاتین , مشروب‌ به لاتین , مقدار. خارجی
دانلود فایل ها