ترجمه Superable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مغلوب‌ شدني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تفوق‌ يافتني‌ , در فارسی : فائق‌ شدني‌.

Superable به چه معناست و Superable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Superable

مغلوب‌ شدني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مغلوب‌ شدني‌, ترجمه مغلوب‌ شدني‌, کلمات شبیه مغلوب‌ شدني‌ , تفوق‌ يافتني‌ به لاتین , فائق‌ شدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها